Merverdiavgift, eller MVA, er en skatt som beregnes på leveringen av tjenester. I Japan brukes Forbruksskatt (Consumption Tax), eller JCT, istedenfor MVA. I Australia og New Zealand brukes Omsetningsavgift (Goods and Services Tax), eller GST, istedenfor MVA.

Satsene for MVA, JCT og GST beregnes i henhold til lokal sats for kundens bostedsland, og fastsettes basert på kundens regningsadresse. HomeAway beregner MVA på visse avgifter for Eiere og Reisende fra Australia, Norge, Sveits og EU. Mer informasjon vedrørende moms finner du her.

Avhengig av bostedslandet ditt eller stedet der eiendommen din befinner seg, kan det være at du må beregne MVA på tjenestene du leverer. Vi oppmuntrer deg til å rådføre deg med en skatterådgiver i din jurisdiksjon for å få mer innsyn, eller hvis du trenger bistand for å beregne MVA for de tjenestene du leverer.

Hvordan virker MVA på HomeAway-plattformen?
HomeAway er pålagt å kreve inn MVA på sine avgifter i land som beskatter Elektronisk Leverte Tjenester, for tiden Australia, Norge, Sveits og EU. For Reisende beregnes MVA på tidspunktet for fakturering og baseres på den samlede tjenesteavgiften for en bestilling i henhold til regningsinformasjonen du har meddelt HomeAway på tidspunktet for bestillingen. Hvis du endrer bestillingen, justeres MVA for å gjengi eventuell endring i tjenesteavgiften.

For Eiere beregnes MVA på betalingstidspunktet og baseres på det samlede Abonnementet eller bestillingsavgiftstotalen i henhold til regningsadressen du har meddelt HomeAway og redigerbar i ditt Dashboard. Du er ansvarlig for å sørge for at denne regningsadressen er korrekt da det kan være at HomeAway ikke er i stand til å endre, nyutstede eller modifisere en faktura.