Hvis en turist legger inn en anmeldelse som du mener ble skrevet for å oppnå en erstatning, varsler du kundeserviceavdelingen vår på e-post så snart som mulig. I e-posten legger du ved et nøyaktig og ekte eksemplar av turistens skriftlige korrespondanse. Du kan også fakse korrespondansen til oss på 0045 (0) 889 882 613. Ta med annonsenummeret og klagedokumentasjon på første side av faksen.
 
 Den skriftlige korrespondansen fra turister må inneholde:
  • Den konkrete trusselen om å misbruke vurderingssystemet ved å skrive en negativ anmeldelse om man ikke får erstatning.
  • Hvis trusselen ble sendt på e-post, må du ta med hele e-poststrengen og alle e-postoverskrifter.

Personvernerklæringen vår. All informasjon du oppgir, som dokumenter og korrespondanse, kan oppgis til turisten for å få et tilsvar.   
Etter en gjennomgang av korrespondansen din, vil vi varsle deg om hvorvidt vi har funnet et brudd på våre retningslinjer for innhold.