En faktura utstedes når en transaksjon er fylt ut i vår plattform og omfatter din informasjon (navn, adresse, osv.) slik du satte den inn på kontoen din. Det kan hende at HomeAway ikke er i stand til å nyutstede, endre eller modifisere en faktura etter at den er blitt utstedt.

Reisende
For å aksessere tjenesteavgiftsfakturaen for din reservasjon:
  1. Logg inn på din Feriegjestkonto
  2. Velg Mine reiser
  3. Velg den reisen du vil se på
  4. Klikk på Vise detaljer
  5. Klikk på Vise dokument
  6. Se på PDF-en som er lastet ned
Se din regningskvittering for å få reservasjonsdetaljer. Hvis du mener du trenger mer dokumentasjon for reise, oppfordrer vi deg til å kommunisere med eieren før bestilling for å finne ut om de kan hjelpe deg.

Eier
For å aksessere fakturaen din:
  1. Logg inn på din Eierkonto
  2. Fra Utleierkonto klikker du på Annonseopplysninger
  3. Klikk på Vise bestillingsdetaljer
  4. Velg den fakturaen du ønsker