HomeAway forplikter seg til å beskytte og sikre dine personlige opplysninger. Vi forklarer dette nærmere i personvernpolicyen vår.

I personvernpolicyen vår informerer vi om:
  • hva slags opplysninger vi henter inn og hvorfor.
  • hvordan vi bruker disse opplysningene.
  • når og hvorfor vi deler opplysningene dine med andre organisasjoner.
  • rettighetene dine og hvordan du kan kontrollere opplysningene dine.
Du kan lese hele personvernpolicyen vår her.

I erklæringen vår om informasjonskapsler informerer vi om:
  • hva informasjonskapsler er.
  • hvordan vi henter inn og analyserer dem.
  • hvordan de bidrar til å lage persontilpasset innhold for å gi deg en bedre opplevelse på sidene våre.
  • hvordan de bidrar til å vise deg reklame som kan være av interesse for deg.
Du kan lese hele erklæringen vår her.

Kontakt oss dersom du har noen spørsmål til dette.