Utleieren eller utleieagenturet er interessert i å høre om opplevelsen din. Hvis du ennå ikke har gjort det, bør du først ta kontakt med utleieren eller utleieagenturet for å forklare situasjonen.

Slik sender du inn en klage på en feriebolig:
  1. Klikk på Kontakt oss nederst på denne siden. 
  2. Klikk på Klage på feriebolig
  3. Klikk på E-post og oppgi de følgende opplysningene:
    • Navnet, telefonnummeret og e-postadressen til utleieren eller utleieagenturet
    • Annonsenummeret til ferieboligen fra siden du booket på
    • En kort beskrivelse av situasjonen og ditt ønskede utfall
Klager på en feriebolig videresendes til utleieren eller utleieagenturet, med beskjed om at de skal kontakte deg så snart som mulig for å finne en løsning på klagen din.

Selv om vi ikke megler i tvister, tar vi disse klagene på alvor. Alle klager på en feriebolig dokumenteres, og utleiere og utleieagenturer oppfordres til å ordne opp i slike klager innen rimelig tid. Vi kan vurdere å ta visse grep dersom en feriebolig mottar atskillige klager.