HomeAway er pålagt å kreve inn MVA på sine avgifter i land som beskatter Elektronisk Leverte Tjenester, for tiden Australia, Norge, Sveits og EU. For Reisende beregnes MVA på tidspunktet for fakturering og baseres på den samlede tjenesteavgiften for en bestilling i henhold til regningsinformasjonen du har meddelt HomeAway på tidspunktet for bestillingen. Hvis du endrer bestillingen, justeres MVA for å gjengi eventuell endring i tjenesteavgiften.

For Eiere beregnes MVA på betalingstidspunktet og baseres på det samlede Abonnementet eller bestillingsavgiftstotalen i henhold til regningsadressen du har meddelt HomeAway og redigerbar i ditt Dashboard. Du er ansvarlig for å sørge for at denne regningsadressen er korrekt da det kan være at HomeAway ikke er i stand til å endre, nyutstede eller modifisere en faktura.