Generelt gir vi ikke refusjoner. Alle annonseabonnementer selges for det fulle tolvmånedersbeløpet.

Hvis du selger ferieboligen din eller ikke lenger ønsker at annonsen skal være online, så kan du kontakte oss for å få fjernet annonsen. Du vil derimot ikke få refundert prisen for abonnementet.